# # # #
#

การเปิดใช้งานทีมฟิลด์

Mobile Field Investigator

เปิดใช้งานทีมสนามและติดตามความคืบหน้าตามเวลาจริง

Mobile Field Investigator มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมงานภาคสนามของคุณทำการตรวจสอบรายละเอียดผู้สมัครได้ทุกที่ มีฟังชั่นต์เพื่อให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายรายวันและติดตามประสิทธิภาพของทีมภาคสนาม.

เปิดใช้งานทีมสนามและติดตามความคืบหน้าตามเวลาจริง

คุณสมบัติ

 • เครื่องมือสื่อสาร

 • การจัดคิวงาน

 • แผงควบคุมอัจริยะ

 • การจัดการงาน

 • ระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • การยืนยันรูปภาพ

 • รองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงิน

ประโยชน์

 • ลดระยะเวลาการตัดสินใจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผ

 • การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 • งานภาคสนาม

 • ลดปริมาณงาน/ขจัดงานคงค้าง

 • เพิ่มจำนวนงานภาคสนาม

 • การติดตามทีมภาคสนาม

Mobile Collector

ติดตามทีมสนามและลดเวลาตอบสนองการชำระเงิน

mCollector ช่วยให้ทีมงานทวงหนี้ของคุณทำงานได้มากขึ้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน เครื่องมือนี้ช่วยจำนวนงานของทีมภาคสนาม โดยช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินงานภาคสนามได้อย่างต่อเนื่อง และงดความจำเป็นที่จะกลับสำนักงาน.

ติดตามทีมสนามและลดเวลาตอบสนองการชำระเงิน

คุณสมบัติ

 • การค้นหาโดยใช้ฟังชั่นต์ต่างๆ

 • อัพเดทข้อมูลตลอดเวลา

 • การจัดการงาน

 • การจัดคิวงาน

 • ระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • รองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงิน

ประโยชน์

 • เพิ่มประสิทธิผลทีมภาคสนาม

 • ลดรอบเวลาการชำระเงิน

 • ติดตามงานของภาคสนาม

 • ง่ายต่อการอินเตอร์เฟช

 • กำหนดเป้าหมายให้ทีมภาคสนาม

 • ขจัดความจำเป็นที่จะกลับสำนักงาน