# # # #
#

การเปิดใช้งานแขวะ

Mobile Dealer

รับการควบคุมสินค้าคงคลังขายส่งของคุณอย่างสมบูรณ์

Mdealer เป็นการแบ่งอำนาจให้ทางคู่ค้าโดยใช้โทรสัพท์มือถือในการดูแลสต๊อก ตัวแทนจำหน่ายสามารถดูข้อมูลทรัพยสิน ดูสถานะของทรัพย์สิน และดูเงื่อนไขทางการเงิน การยื่นคำขอชำระเงิน การโยกย้ายทรัพย์สิน การสั่งซื้อทรัพย์สินใหม่ และการชำระยอดผ่าน online.

รับการควบคุมสินค้าคงคลังขายส่งของคุณอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ

 • การจัดการตัวแทนจำหน่าย

 • สถานะเครดิต

 • สถานะฟรอแพลน

 • การชำระเงิน/การโยกย้าย

 • เงื่อนไขทางการเงิน

 • การออกรายงาน

 • รองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงิน

ประโยชน์

 • สามารถดูข้อมูลสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา

 • ลดเวลาในการตัดสินใจ

 • มีความแม่นยำในการตัดสินใจ

 • การโยกย้ายสต๊อก

Mobile Auditor

ปรับกระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสมและลดเวลาการส่ง

mAuditor เป็นการแบ่งอำนาจให้ทางคู่ค้าในการสร้างตารางงานไปตรวจสอบ การบันทึกผลการตรวจสอบ และติดตามสถานะของทรัพย์สิน เพื่อยกระดับการทำงานให้มีความโปร่งใส ซึ่งทางผู้ตรวจสอบสามารถทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบแบบเรียลทามซึ่งรวดเร็ว โปร่งใส และประหยัดเวลา.

ปรับกระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสมและลดเวลาการส่ง

คุณสมบัติ

 • ตารางงานผู้ตรวจสอบ

 • การส่งผลตรวจสอบแบบรีลทาม

 • การติดตามสถานะทรัพย์สิน

 • การยืนยันรูปภาพ

 • ระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • ความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน

 • รองรับหลายภาษา

ประโยชน์

 • ความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน

 • ลดเวลาการส่งผลการตรวจสอบ

 • ทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

 • ผู้ตรวจสอบสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างครบวงจร

 • ยืดหยุ่นในการใช้งาน

 • ลดความซับซ้อนในการใช้งาน