# # # #
#

คำถามที่พบบ่อย

อ่านคำถามที่พบบ่อยเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สำหรับคำถามที่ไม่รวมอยู่ที่นี่โปรดติดต่อเรา.

โซลูชันใดของ NETSOL ที่ตอบสนองต่อธุรกิจ ?

โซลูชั่นของ NETSOL (NFS Ascent และ NFS Digital) ให้ความสำคัญกับธุรกิจลิสซิ่งสินทรัพย์ทางการเงินเช่น ธุรกิจการเงินอัตโนมัติ, ธุรกิจการเช่าซือ้อุปกรณ์, สินเชื่อตั๋วเครื่องบินและธนาคารสำหรับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

NFS Ascent ให้บริการธุรกิจขนาดใด?

โซลูชันของเรา (NFS Ascent and NFS Digital) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจดังนั้นจึงสามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจรวมทั้งรองรับความต้องการของหลากหลาย บริษัท หลายแบรนด์หลายสกุลเงินและหลายภาษา ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราเราสามารถรับประกันการเติบโตในธุรกิจในทุกระดับ

NFS Ascent สร้างบนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบใด

NFS Ascent สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบเลเยอร์ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับขนาดซอฟแวร์เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา มีระบบความปลอดภัยและในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่วนประกอบล้มเหลว ส่วนประกอบหรือกระบวนการสำรองสามารถเข้าแทนที่ทันทีโดยไม่สูญเสียการทำงาน เราสามารถทำการอัพเดทเลเยอร์หนึ่งได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบกับเลเยอร์อื่น

อะไรคือข้อได้เปรียบในการใช้แพลตฟอร์ม SOA ของ NFS Ascent?

Service Oriented Architecture มีความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าและมุ่งเน้นให้มีการนำสารสนเทศที่มีอยู่เดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Service จะถูกกระจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ งานที่ใช้ทรัพยากรมากถูกจัดการข้ามโหนดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการตอบสนองของระบบ สามารถเชื่อมต่อ service ใหม่ ๆ และ service ที่มีอยู่แล้วให้ได้รับการอัพเกรดด้วยวิธีที่ละเอียดยิ่งยวด โดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุดในฟังก์ชั่นสำคัญต่าง ๆ มีการกระจายงานระหว่าง service ต่าง ๆ - ทำให้สามารถนำมาใช้ซ้ำและการคำนวณแบบขนานและลดการเข้าถึงของฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล NFS Ascent เป็นอิสระหรือไม่?

NFS Ascent ใช้ระบบฐานข้อมูลที่เป็นอิสระต่อกันและ ระบบบ interface ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน คุณสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณหรือเลือกที่จะใช้ฐานข้อมูลใหม่ได้

เราสามารถเข้าถึง NFS Ascent ได้อย่างไร?

ด้วยการใช้งานในรูปแบบของเว็บอย่างสมบูรณ์ NFS Ascent สามารถใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ หรือ บริการคลาวด์ กรอบการทำงานของ NFS Ascent ยังช่วยให้เชื่อมต่อ หรือ ทำงานประสานร่วมกันของระบบภายนอกเป็นไปอย่างง่ายดาย รวมถึงการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มือถือได้เป็นอย่างดี

NFS Ascent ส่งมอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่าน Smart Client ได้อย่างไร

Smart Client ส่งมอบประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการอบรมที่ยุ่งยาก ผ่านฟังก์ชั่น Click once ซึ่งเป็นการทำงานด้วยการคลิ๊กเพียงครั้งเดียว การเชื่อมต่อของระบบกับผู้ใช้งานที่หลากหลาย และการช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ Smart Client ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ใด ๆ ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยในขณะเดียวกันก็ให้หน่วยความจำแคชสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ๆ

NFS Ascent สสสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้กี่รูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน คือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจัดหาเงินทุนหรือการให้บริการเช่าซื้อแก่ลูกค้า. NFS Ascent รองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมาย โดยผ่านการ configuration (กำหนดค่าได้เอง) ตัวอย่างเช่น:

• สัญญาเช่าการเงิน
• สัญญาเช่าดำเนินงาน
• สัญญาเช่าซื้อ / เงินกู้
• การขายลดสัญญา
• การให้บริการเงินกู้เชิงพาณิชย์
• แฟคตอริ่ง
• การขายลดใบแจ้งหนี้
• เงินกู้
• เงินกู้แบบ Balloon
• เงินกู้สำหรับการซื้อเครื่องจักร
• สัญญาบริการ (รวมและรายบุคคล)

เราสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างไร?

การตั้งค่าแคมเปญทางการเงินใน ระบบ NFS Ascent ทำได้โดยการสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า และทำการแนบเทมเพลตที่สร้างขึ้นไว้กับระดับบริษัท ระดับสาขา ระดับผลิตภัณฑ์ และ ระดับเคมเปญ โดยเทมเพลตจะประกอบไปด้วย ชุดของตัวแปรต่าง ๆ เช่น เงินสนับสนุน ค่าเสื่อม อัตราดอกเบี้ย เงินดาวน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถที่จะแนบไปกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ได้ การสร้างเทมเพลตนี้จะทำให้เกิความคล่องตัวในการสร้างและจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและแคมเปญ ช่วยลดการทำงานซ้ำได้อย่างมาก การกำหนดค่าเทมเพลตเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งใน การสร้างสัญญาสำหรับลูกค้า การจัดการสัญญาของลูกค้า และการให้บริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายใหญ่

NFS Ascent ปรับกระบวนการให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร

NFS Ascent Workflow Manager เป็นเครื่องมือการจัดการการะบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการถ่ายทอดเป้าหมายของธุรกิจเข้าสู่การใช้งานของระบบ ด้วยผลตอบแทนที่ชัดเจนและวัดผลได้ Workflow manager นี้ช่วยกำจัดงานที่ซ้ำซ้อน (และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านั้น) และทำให้งานต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยผ่านระบบอัตโนมัติ

เครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงาน (Workflow engine) ใน NFS Ascent รวบรวม จัดการ กระจาย ข้อมูล งานและคำร้องขอและ ทำให้แน่ใจว่ากระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้รับการปฏิบัติตามที่กำหนด. Workflow engine ทำการรวบรวม ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ไว้กับ Business process manager เพื่อเปิดใช้งานแต่ละขั้นตอนการทำงาน ตามกฎที่กำหนดไว้ใน Business rules engine. ผู้ใช้งานยังสามารถที่จะเลือกปิดกระบวน ขั้นตอนการทำงานใด้ การทำงานหนึ่งได้ โดยผ่านการตั้งค่า ระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการปรับรื้อกระบวนการทำงาน ปรับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ระบบรองรับรูปแบบกระบวนการทำงาน การแบ่งงาน และระบอัตโตมัติต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน ทางธุรกิจใน NFS Ascent ได้อย่างไร

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ของ NFS Ascent ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจว่าระบบควรทำงานอย่างไรตามความต้องการทางธุรกิจ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและความจำเป็นทางธุรกิจ แต่ยังมีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

NFS Ascent ให้ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตสามารถกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน ทางธุรกิจได้หลากหลายสำหรับเหตุการณ์แต่ละรูปแบบ แนบรูปแบบ การะบวนที่สร้างขึ้นมาเข้ากับแคมเปญทางการเงินต่างๆ ตัวอย่างเช่น องค์กรสามารถสร้างกระบวนการ ขั้นตอนที่แตกต่างกัน สำหรับสัญญาบุคคลธรรมดาและสัญญาของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ขอบเขตของ Business Process Manager (BPM) จะถูกกำหนดหลังจากหารือกับลูกค้าเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนของธุรกิจที่ตกลงกันไว้ซึ่งจะเชื่อมเข้ากับ BPM เพื่อรักษาสมดุล ระหว่างประสิทธิภาพ การควบคุมและความยืดหยุ่น

NFS Ascent สามารถทำการตัดสินใจที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร

NFS Ascent ได้รับการออกแบบโดยให้มีความหยืดหยุ่นเป็นหลัก หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญของระบบคือการควบคุมเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับธุรกิจ. Business Rule Engine (BRE) ช่วยในการผสมผสาน กฎเกณฑ์ นโยบาย เงื่อนไข เมทริกซ์ต่าง ๆ ในรูปแบบของกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ กฎเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ตามต้องการตลอดวงจรของสัญญา ตั้งแต่การกำหนดค่าแผนภูมิทางการเงิน การกำหนดเส้นทางของงาน กระบวนการทางธุรกิจจนถึง กระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำ

NFS Ascent มีการแสดงรายงานต่าง ๆ อย่างไร

NFS Ascent มาพร้อมกับรายงานจำนวนหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายของ บริษัทไฟแนนซ์. เครื่องมือการออกแบบรายงานถูกใช้เพื่อสร้างรายงานด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:

• ข้อมูลระบบ / ข้อมูล
• การนำเสนอ
• เลเยอร์หลายชั้น
• รูปแบบการจัดวาง
• การส่งออกข้อมูล
• การจัดรูปแบบที่สามารถกำหนดค่าได้

NFS Ascent มีฟังก์ชันรายงานที่สามารถกำหนดค่าได้เองผ่านทางการกำหนดค่าใน Report Designer ซึ่งรวมเข้ากับระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน / ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายงานที่มีอยู่หรือสร้างรายงานใหม่ได้เอง

NFS Ascent สร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของลูกค้าจะทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยได้อย่างไร

ฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยของ NFS Ascent สามารถให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ ได้อย่างง่ายดายและ ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเมนู หน้าจอและคอลัมน์ได้ตลอดทั้งแอปพลิเคชัน

• แนวคิดของการเก็บรักษาประวัติการใข้งานของระบบ จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูล รายการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้ทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นในระบบได้อย่างครบถ้วน
• ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ทำหน้าที่เป็นกลุ่มหลัก สามารถทำการกระจายสิทธิการเข้าถึงระบบแก่ผู้ใช้งานอื่น ๆ ได้ ผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์การเข้าถึงไม่ว่าจะในระดับผู้ใช้หรือระดับกลุ่มผู้ใช้
• ผู้ดูแลระบบสามารถ จำกัด การเข้าถึงของระบบ ได้ถึงระดับช่องข้อมูลซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด (Field)

นอกจากนี้ระบบยังเก็บรักษาข้อมูลของการ แก้ไขและลบทั้งหมดที่ทำในตารางข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนของการแก้ไขต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้ทำการ โดยมีการบันทึกวันที่และเวลาของการแก้ไขและค่าที่แก้ไขไว้ด้วย

Audit trail ได้รับการจัดการโดยสร้างตารางที่เหมือนกันของตารางข้อมูลทั้งหมดในแอ็พพลิเคชัน NFS โดยค่าก่อนหน้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในตารางบันทึกประวัติและมีเพียงค่าปัจจุบันเท่านั้นที่มีอยู่ในตารางข้อมูล

NFS Ascent สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้หรือไม่

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ของ NFS Ascent สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น:

• หน่วยงานหรือตัวแทนบริษัทจัดลำดับความเสี่ยง
• หน่วยงานราคากลางรถยนต์ (Red bood)
• การเชื่อมต่อกับข้อมูลการฉ้อโกง แบล็คลิสต์
• ระบบการจัดการตัวแทนจำหน่าย

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบ เทมเพลตของไฟล์ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อได้เอง เทมเพลตที่ถูกสร้างไว้สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อ สามารถเป็นได้ทั้งในแบบไฟล์ขาออกและขาเข้า ระบบจะทำการสร้างไฟล์ที่ใช้ในนำเข้าหรือส่งออกตามรูปแบบ เทมเพลตที่กำหนดไว้

การกำหนดค่ารูปแบบการเชื่อมต่อประกอบไปด้วย จำนวนช่องรายการซึ่งรวมถึง ช่องสำหรับใส่ข้อมูลชื่อ บันทึกเวลา ค่าต่าง ๆ สามารถจับคู่กับตารางข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น สามารถจัดลำดับก่อนหลังของข้อมูล

NFS Ascent ดำเนินการประเมินเครดิต (credit evaluation) ที่แม่นยำได้อย่างไร

โมดูลการพิจารณาสินเชื่อของระบบ NFS Ascent จัดให้มีเครื่องมือการให้คะแนนที่มีประสิทธิภาพซึ่งประเมินลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและคำนวณคะแนนให้กับผู้สมัครขอสินเชื่อ รูปแบบการคำนวณคะแนนสามารถทำได้ในหลายรูปแบบและสามารถกำหนดกฎการให้คะแนนได้หลากหลาย ระบบจะทำการเลือกใช้ รูปแบบการคำนวณคะแนนเหล่านี้ ตามพื้นฐานของโปรไฟล์ของผู้สมัคร รูปแบบการคำนวณคะแนนไม่ได้จำกัดแค่เพียงรูปแบบคะแนนในตอนสมัคร ( A Score) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปแบบคะแนนแบบพฤติกรรม ( B Score) และนโยบาย (Policy Score) ของบริษัท นอกเหนือจากระบบการให้คะแนนภายในแล้วลูกค้ายังมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อกับระบบการให้คะแนนของหน่วยงานภายนอกได้

NFS Ascent ให้การบริการลูกค้าได้อย่างทีประสิทธิภาพได้อย่างไร

โมดูลการให้บริการลูกค้าในระบบ NFS Ascent สามารถจัดการในส่วนของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การแก้ไขสัญญา การตอบคำถามของลูกค้า ฯลฯ ตัวแทนบริการลูกค้าสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการตอบคำถามต่าง ๆ ได้โดยใช้หน้าจอส่วนติดต่อบริการลูกค้าซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือลูกค้าที่รายนั้น ๆ โมดูลนี้ยังมีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนลูกค้าซึ่งสามารถใช้ในการส่ง SMS, อีเมล์และอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าสามารถให้ข้อมูล เช่น ข้อมูลแผนการชำระคืนค่าเช่า ยอดคงเหลือ วันครบกำหนด ฯลฯ และสามารถลงทะเบียนคำขอสำหรับการแก้ไขข้อมูลทางการเงินและ ในส่วนที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างการชำระเงิน การเปลี่ยนชื่อผู้กู้ การเปลี่ยนที่อยู่ ฯลฯ ระบบสามารถสร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระค่างวดทั้งหมดก่อนกำหนดได้ คำขอใด ๆ ที่สร้างขึ้นจะถูกส่งไปให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องและพร้อมใช้งานในคิวงานของพวกเขาสำหรับการทำงานเพิ่มเติม

ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการเชื่อมต่อของระบบดิจิตอลและแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์มือถือของลูกค้า ลูกค้าสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเองและสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องโทรหาตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยบริษัทลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

NFS Ascent รองรับการจัดการในส่วนของประกันภัยได้หรือไม่

การจัดการประกันภัยมีอยู่ในระบบโดยผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดการประกันภัยของสินทรัพย์ได้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกตัวแทน / บริษัท ประกันภัยได้จากรายการพันธมิตรทางธุรกิจ (Business partner) ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า และสามารถกรอกข้อมูลจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในปีแรกและปีต่อ ๆ ได้ ผู้ใช้งานสามารถสร้างยอดหนี้สำหรับเบี้ยประกันที่ต้องชำระให้กับ บริษัทประกันภัยและค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทน และสามารถทำการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทประกันได้จากหน้าจอการเบิกจ่ายเงิน ( disbursement screen)

NFS Ascent จัดการในส่วนของภาษีได้อย่างไร

NFS Ascent สามารถทำงานร่วมกับ Vertex และระบบ in house ได้ มีฟังก์ชั่นที่เป็นมาตรฐานในการจัดการภาษีที่ครอบคลุม โดยสามารถใช้งานผ่านเทมเพลตต่างๆ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้อย่างสะดวกสบาย

NFS Ascent สามารถรองรับการปิดสัญญาของลูกค้าก่อนกำหนด การขายทอดตลาด การดำเนินการทางกฎหมาย

• ฟังก์ชั่นการปิดสัญญาของลูกค้าก่อนกำหนดในระบบ NFS Ascent สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ต้องการชำระเงินทั้งหมดก่อนครบกำหนดสัญญาได้ตลอดอายุสัญญา เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อขอปิดยอดสัญญาก่อนครบกำหนดชำระ บริษัทสามารถที่จะตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือทั้งหมดได้ รวมทั้งสามารถที่จะเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการปิดสัญญาก่อนกำหนดได้
• NFS Ascent มีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดและตั้งค่าต่าง ๆ ของบริษัทประมูลไว้ในระบบได้ เพื่อที่เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่ทางบริษัทต้องดำเนินการขายทอดตาดทรัพย์สินที่ยึดมาผ่านทางหน่วยงานภายนอกซคึ่งได้แก่ บริษัทประมูล ผู้ใช้แค่เพียงเลือกบริษัทประมูลที่ต้องการจากรายการที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ามาใช้งานได้เลย ผู้ใช้งานดำเนินการกรอกมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องการขายทอดตลาดในระบบ ระบบจะดำเนินการคำนวณยอดกำไร หรือ ขาดทุน โดยการเปรียบเทียบกับยอดหนี้คงเหลือที่มีอยู่ในระบบ ณ วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
• NFS Ascent รองรับธุรกรรมทางกฎหมาย ดำเนินการฟ้องร้องโดยผ่านเมนู การสร้างคำขอทางกฎหมาย โดยการสร้างคำขอนี้สามารถทำได้ทั้งระดับตัวบุคคล หรือระดับสํญา ในกรณีที่เป็นระดับบุคคล ระบบสามารถที่จะแสดงภาระหนี้ทั้งหมดของทุกสํญญาที่อยู่ภายใต้บุคคลนี้ และจะทำการการคำนวณภาระหนี้ทั้งหมดให้ด้วย

NFS Ascent ครอบคลุมการจัดการสินเชื่อที่หลากหลายได้หรือไม่?

ระบบการจัดการสัญญาของ NFS Ascent ครอบคุลมวงจรชีวิตที่สำคัญของสัญญาสินเชื่อ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือการเชื่อมต่อกับ บริษัทผู้ขาย / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้ผลิตจนถึงการชำระเงินยอดสุดท้าย ระบบสามารถจัดการการอนุมัติสินเชื่อ การชำระเงิน การขายและการรับสินค้า สถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์ของ Ascent ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบโมเดลและเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น ช่วยให้การชำระเงิน การรับชำระเงินคืน การคิดดอกเบี้ย ภาษี และเงินสนับสนุน ตามข้อกำหนดของลูกค้า โมเดล / ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะถูกนำไปใช้กับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่เวลาที่อนุมัติสินเชื่อ นี่เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อ

ระบบการจัดการสัญญา รองรับการยกเลิกสินเชื่อ, การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเงินกู้, การโอนสินทรัพย์และการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่

NFS Ascent รองรับกลไกการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ แบบใด?

NFS Ascent รองรับกลไกการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น Web Services, ผ่าน API, ไฟล์ (csv เป็นต้น) และฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมความพิเตอร์ SOA ทำให้ง่ายต่อการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการไปใช้งาน ในขณะที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมพื้นฐานไว้เหมือนเดิม

NFS Ascent จัดการกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของลูกค้าได้อย่างไร

NFS Ascent เป็นระบบที่สามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างมากและสามารถตั้งค่าให้ตรงกับแนวทางปฏิบัติทั้งหมดของลูกค้า Business process manager เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง วางแผนการะบวน ขั้นตอนการทำงานของงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance policy) สามารถถุฏนำมาใช้ได้อย่างง่ายดายโดยผ่านกระบวนการนี้

สามารถสร้างรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามรายการที่สร้างขึ้นไว้ทั้งหมด รายการตรวจสอบสามารถกำหนดค่าให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ทางการเงินและตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรอบสัญญา รายการที่ใช้ในการตรวจสอบจะปรากฎขึ่นตามช่วงของเหตุการณ์นั้นั้น ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้แต่ครั้งแรก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะทำตามรายการให้ครบถ้วน หรือเลือกที่จะอนุโลมให้ในบางรายการตามแต่สิทธิอำนาจที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการทำงานอันใหม่ต่อไป